Bergentreprenader inom borrning, sprängning och krossning till färdigt material

Om oss

Hildings Bergsprängning grundades 1957 av Karl-Bertil Hilding. Företaget ombildades till aktiebolag 1968 och ägs idag av sonen Patric Hilding.

Lång branscherfarenhet

I företaget finns 20 personer som alla har lång erfarenhet av branschen och arbetar självständigt på olika uppdrag över stora delar av södra Sverige.

Referenser

Under våra nästan 60 år i branschen har vi haft nöjet att arbeta med både stora och små kunder som gett oss både erfarenhet och goda referenser.

KMA-kvalité, miljö- och arbetsmiljöarbete

Vårt KMA-Arbete är integrerat i vårt dagliga arbete och beskrivs i företagets ledningssystem. Grunden i KMA-arbetet ligger i att:
– arbeta systematiskt för att minska risken för att fel uppstår
– förebygga ohälsa och skador p.g.a. arbetet
– skapa förutsättningar för att kontinuerligt förbättra verksamheten.

Ledningssystem och certifiering

Vårt ledningssystem beskriver hur organisationen ska styras och är ett verktyg för ledningen att säkerställa att
verksamheten bedrivs enligt fastställda rutiner samt som ett stöd för medarbetarna i deras dagliga arbete.

Vårt ledningssystem har tagit stöd från de tre standarderna ISO 9901 (Kvalité), ISO 14001 (miljö), ISO 45001 (arbetsmiljö)
och arbete pågår för att certifiera företaget mot de tre standarderna.

Några av våra referenser:

  • SVEVIA

  • Swerock

  • Hedareds Sand & Betong

  • Borgstena Dumpertransport AB

  • Gustav R Johansson AB

  • Heimers Grävmaskiner

  • Borås Stad Servicekontoret

  • Grävfirma Jan Lundblad

  • Peab